Aanbod

Het centrum biedt de volgende activiteiten:

Diagnostische Screening

Individuele psychotherapie:

  • Gericht op inzicht, functionaliteit, assertiviteit, volgens een ontdekkende of structurerende methode.

Bondingpsychotherapie:

  • Een groepstherapeutische methode, die gericht is op het leren omgaan met
gevoelens, het vervangen van destructieve door constructieve denkpatronen.

Partner- en gezinsbegeleiding:

  • Gericht op onderlinge relatie en communicatie, seksualiteit en intimiteit,
conflicthantering ouders-kinderen en vice versa, nieuw samengestelde gezinnen…
theoretische seminaries rond persoonlijke vorming, relatie en communicatie, …

Relatiebemiddeling:

  • Onze collega Julie Maertens zal naast haar werkzaamheden bij CPRT als psycholoog voortaan ook actief zijn in relatiebemiddeling. Julie stapt mee in een bestaand relatiebemiddelingsbureau, genaamd Altero. Gezien relatiebemiddeling centraal staat, is onze belangrijkste doelstelling voor de cliënt de kans op een harmonieuze en duurzame relatie te vergroten. Wij willen ons differentiëren door een kwaliteitsvol aanbod te brengen dat tegelijkertijd professioneel en wetenschappelijk onderbouwd is. Lees meer op: www.altero.be of klik op de link bij aanbod.

Weekend workshops in bondingpsychotherapie:

  • 2-daagse groepstrainingen, initiatiedeelnemers, en vroegere deelnemers die
terugkomen voor bijkomende training.

Management Coaching:

  • Het management en de psychotherapie vormen de twee sporen in de ervaring van ons centrum. We hebben dan ook persoonlijk ervaren en met vele anderen samen geleerd dat succes in het werk en geluk in relaties wel degelijk samen gaan en elkaar versterken.

Mindfulness:

  • Mindfulness leert ons aandacht te geven aan het enige moment dat we hebben, het huidige moment. Mindfulness leert ons te genieten van de momenten die zo vlug aan ons voorbij gaan en toch zo waardevol zijn.

EMDR:

  • Eye Movement Desensitisation and Reproccessing is bedoeld voor volwassenen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt zoals fysiek geweld, een ongeluk, natuurramp, oorlog, maar ook voor de behandelingen van psychische ongemakken zoals depressie, paniekaanvallen, fobieën, dwangstoornissen voor zover deze gebaseerd zijn op onverwerkte herinneringen.
  • Het voordeel van EMDR ligt in de snelheid en de efficiëntie van de behandeling. Echter wel niet iedereen komt hiervoor in aanmerking, vooral als het over een complex en langdurig trauma gaat (o.a. seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing, herhaaldelijk huiselijk geweld). Deze dienen opgenomen te worden in een ruimer psychotherapeutisch proces.

Opleiding voor professionelen:

  • Afgestudeerden in de psycho-medisch-sociale universitaire richtingen kunnen een opleiding volgen in bondingpsychotherapie.