Groepstherapie

Doelgroep:

Adolescenten en volwassenen, die de noodzaak ervaren het dieper liggende emotioneel aspect van hun problemen door te werken en los te laten, vaak waar woorden tekort schieten…

Diagnostische screening zal uitmaken wie in aanmerking komt voor dit proces. Zoniet, is individuele therapie een alternatief.

 

Werkwijze:
De groepstherapeutische methode is de bondpsychotherapie. Het is een ‘emotion-focused’ gerichte psychotherapie. De methode helpt je om vastgeroeste emoties, onverwerkte trauma’s te ventileren en tot rust te brengen. Tevens worden negatieve denkschema’s omgevormd tot positieve attitudes. Het werken in groep biedt een veilig en uniek kader om jezelf beter te leren kennen en vooral het oefenen in het ‘gaan voor geluk’ zijn de sterke troeven. De groep fungeert als een micro-maatschappij, die hoop uitspreekt en waarbij je via oprechte steun aanmoediging krijgt om verder je pad te bewandelen.

Meer informatie over de bondingpsychotherapie kunt u vinden op www.bondingpsychotherapie.be

Praktisch:
Het trainingsprogramma verloopt in een continue reeks en start met een individuele intake fase. de duur van de therapie is individueel verschillend.

Er zijn twee trainingsgroepen, op maandag en donderdagavond telkens van 19u tot 22u.