Volwassenen

Individuele therapie voor adolescenten en volwassenen

Klachten:

Emotionaliteit
Het niet kunnen uiten van gevoelens, het niet voldoende onder controle krijgen van gevoelens, assertiviteitsproblemen, het moeilijke verwerken van rouw- en of echtscheidingsprocessen, depressie, angst, paniek en fobische klachten, minderwaardigheidsgevoelens, het niet verwerken van allerlei traumatische jeugdervaringen, aanpassingsproblemen en gehechtheidsproblemen.

Lichamelijkheid
Het regelmatig ziek zijn zonder duidelijk fysiek aantoonbare oorzaken en chronische pijnen.

Negatieve denkpatronen
Een negatief zelfconcept, zoals “ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet, niemand ziet mij graag, …” Er niet bijhoren in de klas of groep.

Allerlei stress-situaties
Werk, school met slecht of verminderend presteren ten gevolge van omgevingsfactoren of groeiende spanning, familie, omgeving…

Alcohol-medicatie en/of drugs
Het overtollig of ongecontroleerd gebruik van deze middelen als vlucht uit de realiteit.

Relaties
Het niet kunnen aangaan, verbreken of continueren van vriendschap en dieperliggende relaties, het niet kunnen communiceren, sexuele problemen, …

Werkwijze:

We werken volgens een ontdekkende en structurerende methode naargelang de persoonlijkheid. Zo maken wij o.a. gebruik van cognitieve gedragstherapie, experiëntele en systeemgerichte methodieken.