Kinderen

Individuele therapie voor kinderen

Voorbeelden van klachten waarmee kinderen en jongeren bij ons terecht kunnen zijn angsten, depressie, dwangstoornis, eetproblemen, ADHD, autisme, slaapproblemen, schoolweigering, gedragsproblemen, trauma’s, stagnerende ontwikkeling.

Werkwijze

Er wordt gewerkt vanuit een gedragstherapeutische invalshoek, aangepast aan de noden van kinderen en jongeren. Alle trajecten worden regelmatig in multidisciplinair overleg besproken.

In een intakegesprek worden de vragen van ouders en kind in kaart gebracht. Samen met ouders en kind kunnen wij uitzoeken waarom het probleem zich stelt. Dit doen we door middel van testonderzoek, gesprekken met ouders/kind en belevingsonderzoek.

Wanneer we weten waarom het probleem zich stelt, wordt ook samen naar een oplossing gezocht. We kunnen bijvoorbeeld tijdens een spel of tijdens het maken van een werkstuk samen een oplossing zoeken. Daarnaast kunnen we in ouderbegeleiding uitleg geven over de problematiek van het kind en hoe ouders hiermee kunnen omgaan. Ouderbegeleiding kan in combinatie verlopen met de behandeling van het kind.

Bereikbaarheid

annelies.maertens@cprt.be
Telefonisch: 050/339089