Sociale thuisbegeleiding

De sociale thuisbegeleiding wordt opgenomen door een maatschappelijk werker verbonden aan ons Centrum.

Deze sociale thuisbegeleiding houdt de praktische begeleiding in voor cliënten van ons centrum voor wie thuisbegeleiding gewenst is.
Concreet houdt dit in dat de thuisbegeleider op regelmatige basis de cliënten thuis bezoekt en hen praktisch ondersteunt door het helpen organiseren van hun dagelijkse activiteiten. Hij doet dit door het aanbieden van structuur (bijvoorbeeld door een weekschema op te stellen). Ook kan de thuisbegeleider ondersteuning bieden in praktische zaken: papierwerk waar de cliënt zijn weg niet in vindt, huishoudelijke taken die hij niet georganiseerd krijgt, problemen met vrienden/familie waarbij hij niet de eerste stap durft te zetten, enz.

De thuisbegeleider vormt de verbinding van de thuissituatie met ons centrum waarbij hij zich concentreert op de praktische kant van het dagelijkse leven. Belangrijk is wel dat de thuisbegeleider daardoor ook gebonden is aan zijn beroepsgeheim waardoor de noodzakelijke info enkel op discrete wijze wordt gecommuniceerd tussen de thuisbegeleider en therapeut, derden worden  hierin slechts betrokken op vraag van de cliënt zelf en na intern overleg.