Therapeuten

Het centrum wordt geleid door:

Magda Baukeland : psychologe – psychotherapeute – erkenningsnummer Psychologencommissie: 542103078 – magda.baukeland@cprt.be
Johan Maertens : psycholoog – psychotherapeut – erkenningsnummer Psychologencommissie: 511101312

Zij hebben CPRT opgericht in 1980 in het rustige polderlandschap langs de Damse Vaart te Damme.

Beiden horen tot de Vereniging voor Client-Centered-Psychotherapie en deVlaams-Nederlandse Vereniging voor Bondingpsychotherapie (erkend door de  European Association for Psychotherapy), de Vereniging voor gedragstherapie. Zij hebben ervaring in diverse systeem- en familietherapieën.

Zij genieten internationale bekendheid door het geven van groepstrainingen in Bondingpsychotherapie in verschillende Europese landen en zijn sinds 1984 gasttrainers in een centrum te Brescia (Italië) en sinds 1990 te Lissabon.

Beiden hebben 35 jaar ervaring in psychotherapie zowel ambulant als residentieel en hebben zich in dit laatste toegelegd op verslavingsproblemen (De Sleutel).

  

Hun basisfilosofie is gebaseerd op een holistische, humanistische mensvisie.

Julie Maertens is Master in de klinische psychologie richting volwassenen (KUL, 2001-2006), erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 832107947) en Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) en Emotion-Focused psychotherapeut (FMS, 2011-2015), erkend door de Vlaamse Vereniging van Cliëntgericht-Experientiële Psychotherapie (VVCEPC). Julie is ook opgeleid tot Mindfulness Trainer (I Am Instituut o.l.v David Dewulf, 2006-2007) en verzorgt jaarlijks een aantal 8-weken trainingen in CPRT op dinsdagmorgen. Verder heeft ze nog een getuigschrift in Counseling & Coaching in Existentieel Welzijn (KUL, 2011) en recent is zij opgeleid in EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing), waarbij zij mensen kan behandelen met onverwerkte herinneringen (zie meer bij rubriek ‘aanbod’).

Julie werkt met volwassenen (25-65 jaar) vooral met angst, laag zelfvertrouwen, enkelvoudig trauma alsook PTSS, burn-out en depressie op basis van Emotion-Focused technieken (Greenberg, Watson, Elliott en Pascual-Leone) met cliëntgerichte grondhoudingen in een vorm van kortdurende therapie ofwel aan de hand van EMDR. Julie is in de mogelijkheid om cliënten te zien in de praktijk in Damme op dinsdag (ook dinsdagavond), donderdagmorgen en vrijdagmorgen alsook in haar thuispraktijk te Knokke (Duinbergen) op maandag en donderdag- en vrijdagmiddag. Op woensdagen is Julie niet aanwezig. Julie is te bereiken op: julie.maertens@cprt.be.

 

 

Sara Defour is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie, en dit met onderscheiding (UGent 2009 – 2014). Zij is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 912115078) en de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Momenteel volgt zij een aanvullende vierjarige psychotherapieopleiding tot psychodynamisch psychotherapeut.

Binnen CPRT werkt Sara via individuele gesprekstherapie met volwassenen (vanaf 18 jaar) met diverse psychische en psychiatrische problematieken (trauma, persoonlijkheid, relationele moeilijkheden, zelfbeeld, angst, depressie, psychose …). Dit doet zij vanuit psychodynamische invalshoek. Sara is te bereiken op sara.defour@cprt.be.


Achtergrond: Sara voltooide haar stage op de psychiatrische afdeling (PAAZ) van AZ Damiaan te Oostende, waarna ze begon te werken op de PAAZ van AZ Zeno te Knokke. Daarna combineerde ze werken in CPRT met een functie als psycholoog op de oncologische afdeling van AZ Sint-Jan te Brugge. Nu focust zij zich op het therapeutisch werk binnen CPRT. Tevens is Sara actief binnen het Rode Kruis Vlaanderen als vrijwillige hulpverlener bij rampen, waarvoor ze de opleidingen Dringende Sociale Interventie (DSI) en Individuele Begeleiding (IB) volgde. 

 

 

Whitney Faes is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie (UGent 2009 – 2014) en wordt erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 912117629) en de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP). In de dichte toekomst zal zij opgeleid worden tot Mindfulness Trainer (I Am Instituut) en zal zij avond trainingen geven in CPRT.

Daarnaast werkt Whitney in CPRT met adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen door middel van individuele gesprekstherapie rond verschillende psychische moeilijkheden (angst, depressie, persoonlijkheid, trauma, burn-out, laag zelfbeeld, … ). Whitney is te bereiken op: whitney.faes@cprt.be

Achtergrond: Whitney is, naast haar therapeutisch werk binnen CPRT, werkzaam binnen de bijzondere jeugdzorg waar zij instaat voor de begeleiding en pedagogische ondersteuning van adolescenten. Daarvoor heeft zij nog ervaring opgedaan op de PAAZ van AZ Turnhout en binnen PC Caritas te Melle (nu: Karus) op de vervolgbehandelingsafdeling voor volwassenen met angst en stemmingsstoornissen. Tenslotte is Whitney actief binnen het CAW als vrijwillige hulpverlener bij slachtofferhulp.

 

Het centrum werkt samen met huisartsen, psychiaters, psychologen en gastdocenten uit binnen- en buitenland.

Het centrum werkt met terugbetalingen van de mutualiteiten. Voor wie de terugbetaling geldt en welke tarieven er bestaan dient u zich te informeren bij uw mutualiteit gezien dat onderling verschilt.

http://<iframe frameBorder=”0″ width=”250″ height=”150″ src=”https://www.compsy.be/nl/psychologist/embed/18282″></iframe>