Therapeuten

Het centrum wordt geleid door:

Magda Baukeland : psychologe – psychotherapeute – erkenningsnummer Psychologencommissie: 542103078 – magda.baukeland@cprt.be
Johan Maertens : psycholoog – psychotherapeut – erkenningsnummer Psychologencommissie: 511101312

Zij hebben CPRT opgericht in 1980 in het rustige polderlandschap langs de Damse Vaart te Damme.

Beiden horen tot de Vereniging voor Client-Centered-Psychotherapie en deVlaams-Nederlandse Vereniging voor Bondingpsychotherapie (erkend door de  European Association for Psychotherapy), de Vereniging voor gedragstherapie. Zij hebben ervaring in diverse systeem- en familietherapieën.

Zij genieten internationale bekendheid door het geven van groepstrainingen in Bondingpsychotherapie in verschillende Europese landen en zijn sinds 1984 gasttrainers in een centrum te Brescia (Italië) en sinds 1990 te Lissabon.

Beiden hebben 35 jaar ervaring in psychotherapie zowel ambulant als residentieel en hebben zich in dit laatste toegelegd op verslavingsproblemen (De Sleutel).

  

Hun basisfilosofie is gebaseerd op een holistische, humanistische mensvisie.

Julie Maertens is Master in de klinische psychologie richting volwassenen (KUL, 2001-2006), erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 832107947) en Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) en Emotion-Focused psychotherapeut (FMS, 2011-2015), erkend door de Vlaamse Vereniging van Cliëntgericht-Experientiële Psychotherapie (VVCEPC). Julie is ook opgeleid tot Mindfulness Trainer (I Am Instituut o.l.v David Dewulf, 2006-2007) en verzorgt jaarlijks een aantal 8-weken trainingen in CPRT op dinsdagmorgen. Verder heeft ze nog een getuigschrift in Counseling & Coaching in Existentieel Welzijn (KUL, 2011) en recent is zij opgeleid in EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing), waarbij zij mensen kan behandelen met onverwerkte herinneringen (zie meer bij rubriek ‘aanbod’).

Julie werkt met volwassenen (25-65 jaar) vooral met angst, laag zelfvertrouwen, enkelvoudig trauma alsook PTSS, burn-out en depressie op basis van Emotion-Focused technieken (Greenberg, Watson, Elliott en Pascual-Leone) met cliëntgerichte grondhoudingen in een vorm van kortdurende therapie ofwel aan de hand van EMDR. Julie is in de mogelijkheid om cliënten te zien in de praktijk in Damme op dinsdag (ook dinsdagavond), donderdagmorgen en vrijdagmorgen alsook in haar thuispraktijk te Knokke (Duinbergen) op maandag, woensdagmorgen en donderdag- en vrijdagmiddag. Julie is te bereiken op: julie.maertens@cprt.be.

Annelies Maertens is klinisch psycholoog (erkeningsnummer Psychologencommissie: 852109096), zij richt zich op de behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen. In Nederland volgde zij na haar basisopleiding een verdiepingscurus cognitieve gedragstherapie en in 2012 vervolledigt zij deze opleiding aan de Universiteit van Gent. Zij maakt gebruik van cognitieve gedragstherapie in haar individuele sessies, aangepast aan de noden van kinderen en jongeren. Er wordt gewerkt met spelmateriaal, verhalen, duplopopjes enzovoort om gevoelens, gedachten en fantasieën tot uiting te brengen.

Annelies is beschikbaar in CPRT op dinsdagavond, woensdag en donderdagavond, in de toekomst is uitbreiding van deze tijd mogelijk. Annelies is te bereiken op annelies.maertens@cprt.be.

Achtergrond: Annelies werkte zes maanden in stichting De Praktijk, een centrum voor ambulante kinder-en jeugdpsychiatrie in Noord-Holland. In Nederland deed zij heel wat ervaring op in verschillende zorgcentra in het werken met kinderen en jongeren. Sinds 2009 werkt Annelies in het geestelijk gezondheidscentrum te Brugge. Daarnaast is zij verbonden aan het psychologisch centrum Kind en Adolescent aan de Universiteit van Gent.

Wegens gezinsuitbreiding heeft Annelies besloten om haar bijberoep in CPRT na 6 jaar stop te zetten. Ze is dus niet langer in de mogelijkheid om cliënten te begeleiden. We zullen haar missen! Indien je hieromtrent nog vragen hebt, kan je steeds terecht bij Magda Baukeland. Bedankt voor jullie begrip.

 

Sara Defour is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie, en dit met onderscheiding (UGent 2009 – 2014). Zij is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 912115078) en de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Momenteel volgt zij een aanvullende vierjarige psychotherapieopleiding tot psychodynamisch psychotherapeut.

Binnen CPRT werkt Sara met volwassenen (18-65 jaar) met diverse psychische en psychiatrische problematieken (trauma, persoonlijkheid, zelfbeeld, verslaving, angst, depressie, psychose …), voornamelijk vanuit psychodynamische / psychoanalytische invalshoek. Sara is te bereiken op sara.defour@cprt.be.


Achtergrond:
 Sara voltooide haar stage op de psychiatrische afdeling (PAAZ) van AZ Damiaan te Oostende. Daarna begon ze te werken op de PAAZ in AZ Zeno te Knokke. Daarna combineerde ze werken in CPRT met een functie als psycholoog op de oncologische afdeling van AZ Sint-Jan te Brugge. Tevens is Sara actief binnen het Rode Kruis Vlaanderen als vrijwillige hulpverlener bij rampen, waarvoor ze de opleiding Dringende Sociale Interventie (DSI) volgde. Binnen het Rode Kruis Vlaanderen genoot ze tevens de opleiding tot Individuele Begeleiding.

 

Elana Lema is afgestudeerd als Master in de klinische- en gezondheidspyschologie, richting kinderen en adolescenten (KUL 2011-2016). Zij is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 932117824), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Elana probeert zich op verschillende manieren bij te scholen zoals het lezen van boeken en het volgen van (online) cursussen. Zij is bereid om in de nabije toekomst een aanvullende vierjarige therapieopleiding te volgen.

Binnen het CPRT werkt Elana met kinderen en adolescenten aan de hand van cognitief gedragstherapeutische technieken, spelmateriaal, tekeningen, enzovoort om de leef-/denk-/en gevoelswereld van het kind/de jongere te ontdekken. Ook ouders en/of broers en zussen kunnen in het therapieverloop betrokken worden, afhankelijk van situatie tot situatie.

Achtergrond: Elana voltooide haar stage op de afdeling kindernefrologie en -transplantatie (pediatrie, UZ Leuven), alsook op de ambulante afdeling angst- en stemmingsstoornissen (kinder- en jeugdpsychiatrie, UPC Leuven). Daarna ging ze acht maanden als au pair werken in de Verenigde Staten van Amerika. Sinds mei is Elana terug en zet ze zich gemotiveerd in om haar job als kinder- en jeugdpsychologe uit te oefenen. Jarenlang begeleidde ze ook jongerenvakanties binnen Kazou (CM Brugge.)

Het centrum werkt samen met huisartsen, psychiaters, psychologen en gastdocenten uit binnen- en buitenland.

Het centrum werkt met terugbetalingen van de mutualiteiten. Voor wie de terugbetaling geldt en welke tarieven er bestaan dient u zich te informeren bij uw mutualiteit gezien dat onderling verschilt.