Relatietherapie

Doelgroep en problematiek:


Jongeren en volwassenen die problemen ervaren in het ontwikkelen van hun relatie

Het niet kunnen uiten van gevoelens, het niet voldoende onder controle krijgen van gevoelens, onvoldoende communicatie en intimiteit. Verwijdering, interesseverlies, verliefdheid op anderen, …

Het niet kunnen aangaan, verbreken of continueren van vriendschap en dieperliggende relaties, het niet kunnen communiceren, sexuele problemen, …

 

Werkwijze:

Men kan zich individueel aanmelden of samen met de partner. Naargelang de hulpvraag en de noodzaak wordt de therapie verder gepland.

Via diagnostisch materiaal kunnen beide persoonlijkheidsprofielen vergeleken worden en helderheid scheppen in de hulpvraag.