afspraak
Terug naar overzicht

Wat is individuele therapie?

Deze methodiek wordt in onze vakkringen omschreven als psychotherapie, begeleiding of counseling en coaching.

Net zoals bij de groepspsychotherapie is de werkwijze van de individuele therapie een methode om op een draagbare manier emoties te (h)erkennen, naar jezelf te kijken en inzichten te krijgen over jezelf. Achterliggende emoties en denkpatronen worden hierbij in kaart gebracht.

De wens van de cliënt en de diagnostiek bepalen ook hier de methodiek.

In een veilige één-op-één relatie met de therapeut kan de cliënt zijn problemen exploreren om te komen tot een verlichting van zijn problemen en om een betere levenskwaliteit te verkrijgen.

De intensiteit en duur van de therapie varieert van persoon tot persoon. Algemeen geldt de regel: het duurt zolang als het nodig is en zo kort als mogelijk.

De therapeut heeft steeds een open en nieuwsgierige attitude zonder oordeel. Alles is bespreekbaar, geen enkele emotie of gedachte is taboe.

De individuele psychotherapeutische methoden die in CPRT worden toegepast zijn:

- cliëntgerichte psychotherapie

- cognitieve gedragstherapie

- systeemtherapie: relatietherapie