afspraak

Over het centrum voor persoons- en relatietraining

Het Centrum voor Persoons- en Relatietraining (CPRT) werd opgericht in 1980 door het echtpaar Johan Maertens en Magda Baukeland in het rustige polderlandschap langs de Damse Vaart te Damme.

De dochter, Julie Maertens, neemt stilaan de fakkel over en breidt het team uit naar 5 dynamische psychologen. In juni 2021 opent Julie een 2e centrum en verhuizen de 5 psychologen naar het nieuwe centrum in Knokke-Heist. Johan en Magda blijven werken vanuit Damme. 

Magda Baukeland

Opleiding
psychologe , psychotherapeute
Erkenningsnummer
Compsy.be542103078

Het echtpaar Magda Baukeland en Johan Maertens is 40 jaar actief in de psychotherapeutische wereld, zowel ambulant als residentieel, zowel nationaal als internationaal.

Beiden zijn grondleggers van De Sleutel, behandelingscentra voor drugverslaafden. Zij werkten hierin 35 jaar. Dit is de basis geweest voor de verdere ontwikkeling en verbreding van hun opleidingen en activiteiten op vlak van groepstherapie, individuele therapie en koppeltherapie.

Zij gaven gedurende 30 jaar workshops in vele Europese landen maar hoofdzakelijk in Brescia (Italië) en Lissabon.

Johan Maertens

Opleiding
orthopedagoog, psychotherapeut

Zij zijn aangesloten bij  de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen (VVKP). Magda Baukeland is ook aangesloten bij de Psychologencommissie. Verder kunt u hen volgen via Linkedin.com.

Beiden doen individuele therapie, koppeltherapie, groepstherapie en supervisie.

Johan is ook nog specifiek bezig met studiebegeleiding en coaching van bedrijfsleiders.

Beiden doen naast sessies in het Nederlands, ook sessies in het Engels en Frans.

Zij zijn bereikbaar na afspraak via magda.baukeland@cprt.be

Julie Maertens

Opleiding
Master in de klinische psychologie
Erkenningsnummer
Compsy.be832107947
Linkedin

Julie Maertens is Master in de klinische psychologie, richting volwassenen (KUL, 2001-2006), erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 832107947) en Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) alsook Emotion-Focused psychotherapeut (FMS, 2011-2015), erkend door de Vlaamse Vereniging van Cliëntgericht-Experientiële Psychotherapie (VVCEPC). Julie is ook opgeleid tot Mindfulness Trainer (I Am Instituut o.l.v David Dewulf, 2006-2007) en verzorgt jaarlijks een aantal 8-weken trainingen in CPRT op dinsdagmorgen. Verder is zij opgeleid in EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing), waarbij zij mensen kan behandelen met onverwerkte herinneringen en trauma's.

Julie werkt met volwassenen (25-65 jaar) vooral met angst, laag zelfvertrouwen, enkelvoudig trauma alsook PTSS, burn-out en depressie. Julie is in de mogelijkheid om cliënten te zien in de praktijk in Damme op dinsdag en donderdag (9u-19u) alsook in haar thuispraktijk te Knokke (Duinbergen) op maandag en vrijdag (9u-17u). Op woensdagen is Julie niet aanwezig. 

Sara Defour

Opleiding
Master in de klinische psychologie en Postgraduaat Psychodynamische Psychotherapie
Erkenningsnummer
Compsy.be912115078
E-mailadres

Sara Defour is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie, en dit met onderscheiding (UGent 2009 – 2014). Daarnaast behaalde zij het postgraduaat in de psychodynamische psychotherapie (KULeuven 2016-2020). Zij is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 912115078), de FOD Volksgezondheid (visumnummer: 261098) en de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). 

Binnen CPRT werkt Sara via individuele gesprekstherapie met volwassenen (vanaf 18 jaar) met diverse psychische en psychiatrische problematieken (trauma, persoonlijkheid, relationele moeilijkheden, zelfbeeld, angst, depressie, psychose …). Dit doet zij vanuit psychodynamische invalshoek.

Sara voltooide haar stage op de psychiatrische afdeling (PAAZ) van AZ Damiaan te Oostende, waarna ze begon te werken op de PAAZ van AZ Zeno te Knokke. Daarna combineerde ze werken in CPRT met een functie als psycholoog op de oncologische afdeling van AZ Sint-Jan te Brugge. Nu focust zij zich op het therapeutisch werk binnen CPRT. Tevens is Sara actief binnen het Rode Kruis Vlaanderen als vrijwillige hulpverlener bij rampen, waarvoor ze de opleidingen Dringende Sociale Interventie (DSI) en Individuele Begeleiding (IB) volgde.

Whitney Faes

Opleiding
Master in de klinische psychologie
Erkenningsnummer
Compsy.be912117629
E-mailadres
Linkedin

Whitney Faes is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie (UGent 2009 – 2014) en wordt erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 912117629) en de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP). Momenteel wordt zij opgeleid tot Mindfulness Trainer (I Am Instituut) en geeft zij trainingen in CPRT. Ook volgt zij een aanvullende vierjarige psychotherapieopleiding tot systeemtherapeut.

Daarnaast werkt Whitney binnen CPRT met adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen door middel van individuele gesprekstherapie rond verschillende psychische moeilijkheden (angst, depressie, persoonlijkheid, trauma, burn-out, laag zelfbeeld, … ). Ook biedt Whitney koppel- en gezinstherapie aan.

Whitney is te bereiken op: whitney.faes@cprt.be

Achtergrond: Whitney was werkzaam binnen de bijzondere jeugdzorg voor de begeleiding en pedagogische ondersteuning van adolescenten. Daarvoor heeft zij nog ervaring opgedaan op de PAAZ van AZ Turnhout en binnen PC Caritas te Melle (nu: Karus) op de vervolgbehandelingsafdeling voor volwassenen met angst- en stemmingsstoornissen. Tenslotte is Whitney actief binnen het CAW als vrijwillige hulpverlener bij slachtofferhulp.

Mieke Vanderhaeghe

Opleiding
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut
Erkenningsnummer
Compsy.be842115630

Mieke Vanderhaeghe is afgestudeerd als Master in de klinische psychologie (UGent 2008) en wordt erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 842115630) en de Belgische Federatie voor Psychologen. Ze zit in haar laatste jaar van de aanvullende vierjarige therapeutenopleiding tot ‘interactioneel vormgevingstherapeut’ (Educatieve Academie).

Binnen CPRT werkt Mieke met volwassenen vanaf 18 jaar via individuele gesprekstherapie rond hoogsensitiviteit, psychosomatische problematiek, angst en stressgerelateerde klachten, trauma, burn-out en depressie. Hierbij wordt de cognitieve invalshoek aangevuld met lichaamsgericht werken en andere belevingsoefeningen.

Mieke werkt reeds enkele jaren als psycholoog (2015), voorheen was ze actief in het algemeen welzijnswerk en de verslavingszorg.

Laure Dumoulin

Opleiding
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut
Erkenningsnummer
Compsy.be318094
Linkedin

Laure Dumoulin is afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie (UGent 2019). Zij is erkend door de psychologencommissie en de FOD Volksgezondheid (visumnummer: 318094).  

Ze is bezig met een aanvullende “Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie: kinderen en jongeren” (KuLeuven/ FocusOnEmotion).  

Binnen CPRT werkt Laure met kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die bepaalde psychische moeilijkheden ervaren. Dit gebeurt aan de hand van speltherapie en individuele gesprekstherapie. Bij de jonge kinderen werkt Laure veelal ook met de ouders.

Laure deed stage als kinderpsychologe binnen MFC De Nieuwe Vaart. Daarnaast is Laure ook yogadocente. Waarbij ze verschillende lessen geeft, waaronder kinderen en jongeren yoga.