afspraak
Terug naar overzicht

Studiebegeleiding en coaching

Counseling: is een vorm van begeleiding met een vertrouwenspersoon die cliënten helpt helderheid te scheppen in gevoelens/gedachten/gedrag om zo tot beter inzicht te komen en hierdoor beter gaat handelen. Het gaat vaak om actuele en concrete vragen. Het zijn geen psychologische en psychiatrische problemen, maar vragen omtrent identiteit en existentie. Dit omvat een groot deel van onze case load. Alle psychologen van CPRT kan je hiervoor contacteren.

Studiebegeleiding: is een individueel aangepaste begeleiding rond studie-moeilijkheden rond planning, doorwerken, verdieping in de leerstof in combinatie met vrije tijd, vrienden, concentratie, faalangst, …

Johan Maertens volgt tal van studenten met deze problematiek.

Neem contact via magda.baukeland@cprt.be

Coaching: is een vorm van begeleiding die gericht is om mensen een positievere zin te geven uitgaande van gezonde ideeën en geloof in verandering. Het gaat hier om’ leren’ en niet om ‘genezen’. Het doel is de cliënt beter te maken door inzicht in zichzelf, zijn omgeving en de gestelde doelen te krijgen. Het gaat in CPRT vooral om management coaching. Johan Maertens stelt hiervoor zijn persoonlijk en professionele ervaring ten dienste.

Neem contact via magda.baukeland@cprt.be